Bosch Hvidevarer Reviews - Bosch Hvidevarer Scam or Legit

Website: Telegrafvej 4 Ballerup 2750 Denmark
44898080
 http://bosch-home.dk

Colt
2 years ago

Bosch Opvaskemaskine = Skandal酶s kvalitet uden selvrespekt

Min kedelige oplevelse med Bosch, Danmark skal tjene til skr忙k og advarsel til enhver, som m氓ske ikke kender til Bosch鈥檚 elendige produkt og service kvalitet.

Bosch opvaskemaskinen i vores sommerhus er blevet repareret 3 gange inden for 3 somre. Vel at m忙rke uden at komme til at virke sidste gang, med mindre vi betalte kr. 1.892 for at f氓 den repareret. Vel og m忙rket i et sommerhus, som er opvarmet 氓ret rundt. Bosch har, trods alt, heller ikke foresl氓et, at der er nogen fejl fra vores side.

Der er ingen tvivl om at vi har k酶bt en mandags model, uanset at Bosch鈥檚 tekniske koordinator ikke ser noget problem i det. Han forholdt sig kun til at Bosch giver to 氓rs garanti, og at 鈥漝er kan selvf酶lgelig v忙re uheldige omst忙ndigheder鈥? Underforst氓et, som kunden s氓 bare m氓 betale for. Da jeg foreslog at et m忙rke med respekt for sig selv ville installere en ny maskine uden beregning, kaldte han mig for arrogant. To gange for at v忙re sikker p氓, at jeg forstod, hvor urimelig jeg var, n氓r jeg troede jeg havde k酶bt en opvaskemaskine, som kunne holde til mere end et 氓rs brug. Tydeligvis havde han absolut ingen stolthed i at repr忙sentere Bosch. Han gjorde det ogs氓 klart for mig, at der ikke vare nogen mere senior Bosch person, som jeg kunne komme til at tale med. Trustpilot mente han ikke bet酶d noget, s氓 nu m氓 vi se. Nu h氓ber jeg s氓 bare at en mere senior og ansvarlig Bosch chef komme til at l忙se denne skrivelse, enten p氓 Trustpilot eller p氓 Facebook.

Fremfor at bruge kr 1.892 p氓, hvad der klart er en Bosch mandags opvaskemaskine valgte vi at k酶re den p氓 lossepladsen. Nu skal jeg s氓 bare betale de kr 1.195, som det koster at f氓 en Bosch servicemedarbejder ud for at fort忙lle at maskinen rigtigt nok var g氓et i stykker igen. For 3. gang.

Nu er intet jo s氓 skidt at det ikke er godt for noget. Vi har hurtigt f氓et installeret en ny Electrolux opvaskemaskine, som vasker langt renere end Bosch, er mere lydl酶s og kostede mindre.

Bosch burde skamme sig.

P.S. P氓 Facebook kan man se et billeder of Bosch opvaskemaskinen p氓 losspladsen med en passende tekst i store tydelige bogstaver.

And now in English for the benefit of Bosch head office:

Bosch Dishwasher = Scandalous quality without self-respect

My sad experience with Bosch, Denmark should serve as a warning to anyone who may not know Bosch's miserable product and service quality.

The Bosch dishwasher in our summer cottage has broken down 3 times within 3 summers. Last week we refused to pay around 鈧?54 to get it repaired. Our cottage is heated all year round, and Bosch has, after all, not suggested that there are any errors on our part.

There is no doubt that we have bought a Monday model, even though Bosch's technical coordinator does not see any problem in it. He just referred to Bosch giving a two-year guarantee and that "there can of course be unfortunate circumstances". Meaning, which the customer just has to pay for. When I suggested that a brand with respect for himself would install a new machine without charge, he called me too arrogant. Twice to make sure I understood how unreasonable I was, when I thought I had bought a dishwasher that could last for more than a year's use. Obviously, he had absolutely no pride in representing Bosch. He also made it clear to me that there was no more senior Bosch person I could talk to. Trustpilot was of no consequence, he said, so now we have to wait and see. I hope that a more senior and responsible Bosch manager will read this letter, either on Trustpilot or on Facebook.

Instead of spending 鈧?254 on what's clearly a Bosch Monday dishwasher, we chose to drive it to the dump. Now I just have to pay Bosch 鈧?160 which is the cost of getting a Bosch service employee to visit and tell me that the machine had indeed broken down again. For the 3rd time.

Now nothing is so bad that it's not good for something. We have quickly installed a new Electrolux dishwasher, which cleans much better than Bosch, is more silent and cost less.

Bosch should be ashamed.

P.S. On Facebook you can see a picture of the Bosch dishwasher in the dump with an explanation in bold letters on the front.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top